Hypnos – Genom att låta ditt undermedvetna arbeta kan beteenden, spänningar och trauman bearbetas. I en lugn avslappnad miljö hittar vi tillsammans ditt sätt att släppa taget, förnyas, förändras i sådant som kan tynga eller hindra dig i ditt liv / utveckling.

Utbildad av:

Fredrik Praesto
Jörgen Sundvall – SSEAH
Ulf Sandström
James Tripp
Burt Goldman
David Van Arrick
Neurolingvistik (NLP) – Konsten att kommunicera och vikten av ord kontra mental hälsa, självförtroende och utveckling. Att se samt förstå sitt jag är en central del av utgångsläget under mina sessioner. Att sätta ord på sig själv, saker, omständigheter, antingen helt realistiskt eller genom symbolik, kan få de mest tungt inrotade saker att lossna och komma fram till ytan. Neurolingvistik fungerar lika bra för grupper som enskilda.

Utbildad av:

Fredrik Praesto
James Tripp
Tony Burgess
Svenska NLP föreningen
Trauma Tapping Technique (TTT) – En cellulär frihetsteknik.
Ett trauma kan uppstå från många olika händelser. Det kan t.ex. ligga latent i många år innan symtom uppstår. Negativa emotioner, sorg, olyckor, skador eller liknande trauman är vanliga orsaker till att kroppen upplever smärta, sjukdom, mentala låsningar, depressioner som kan bromsa oss i vardagen. Det kan yttra sig på många olika sätt och TTT såväl som Havening kan på cellulär nivå via ampareceptorerna bryta invanda neurologiska mönster i kroppen. Genom att behandla och stimulera punkter / meridianer går det att ”re-boota” nervsystemet och resultatet blir ofta väldigt positivt per omgående.

Utbildad av:

Ulf Sandström
Gunilla Hamne

Havening – En cellulär frihetsteknik.
En ny typ av exponeringsterapi, framtagen av Dr Ronald Ruben där praktiska metoder för att bota trauman, fobier, stress effektivt kan hjälpa människor på väldigt kort tid. Dessa metoder har bl. a. hjälp många krigsveteraner som lidit av post-traumatisk stress.
Ett trauma kan uppstå från många olika händelser. Det kan t.ex. ligga latent i många år innan symtom uppstår. Negativa emotioner, sorg, olyckor, skador eller liknande trauman är vanliga orsaker till att kroppen upplever smärta, sjukdom, mentala låsningar, depressioner som kan bromsa oss i vardagen. Det kan yttra sig på många olika sätt och TTT såväl som Havening kan på cellulär nivå via ampareceptorerna bryta invanda neurologiska mönster i kroppen. Genom att behandla och stimulera punkter / meridianer går det att ”re-boota” nervsystemet och resultatet blir ofta väldigt positivt per omgående.

Utbildad av:

Tony Burgess (Dr Ruben)
Ulf Sandström
Emotional Freedom Techniques (EFT) – En effektiv metod för att rensa negativa känslor. Om dåligt självförtroende, självkomplex eller personliga trauman plågar dig och hindrar dig i livet kan dessa metoder hjälpa. EFT liknas ofta vid akupunktur utan nålar.

Utbildad av:

Jörgen Sundvall – SSEAH
Samtalsterapi – Traditionellt samtal.
Att samtala / bollplanka ur sig sina problem eller funderingar är alltid en viktig beståndsdel i alla behandlingssammanhang. Det hjälper som ”pysventil” och är ett grundläggande sätt att få insidan till utsidan och på det sättet få ett större / bättre / nytt perspektiv på sig själv eller dilemmat som uppstått.

Utbildad av:

All of the above… and below
Clean Language – Sinnrik psykologisk frågeställningsteknik.
Genom en uppsättning ”cleana” frågor upplästa med ditt eget metafysiska språk och i ett sammanhang som gäller just dig kan du få möjligheten att tolka dina erfarenheter och din omgivning annorlunda. Du blir säkert överraskad av din egen förmåga och att på detta smarta och enkla sätt få en ny syn på din person. Tekniken används ofta inom coaching i affärsvärlden, men är även effektiv i terapeutiskt syfte.

Utbildad av:

Judy Rees
Steve McCann